De context

YUYU-Project-header

Boskap en vervuiling bedreigen rivieren

Rivieren worden wereldwijd bedreigd. Tonnen zichtbaar en onzichtbaar afval worden door het water meegevoerd. Boomkap haalt vruchtbare bodems onderuit en leidt tot overstromingen. Overal staat de gezondheid en veiligheid van mensen langs rivieren op het spel. Zoetwatervissers zien hun vangst in schrikbarend tempo afnemen.

Rivieren, meren en moerassen beslaan minder dan een procent van het aardoppervlak. Toch voorzien ze in drinkwater voor negentig procent van de steden in de wereld en herbergen ze een buitengewone diversiteit aan leven. Ongeveer een derde van alle vissoorten, amfibieën, reptielen, vogels en zoogdieren zijn afhankelijk van het zoete water. Zonder rivieren geen leven.