title-image
14-year old Nina from Indonesia asks Dutch minister to stop the export of plastic trash

Nederland, stop alsjeblieft met export plastic afval

Nederland, stop alsjeblieft met export plastic afval

“Stop alstublieft met het exporteren van uw plastic afval naar Indonesië en neem uw troep terug. Help me om in een schone, gezonde omgeving te wonen  en in wereld zonder plastic.”

Afgelopen maandag overhandigde de 14-jarige Aeshnina Azzahra Aqilan (Nina) een brief gericht aan Barbara Visser, demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat. Hierin vraagt ze de minister te stoppen met export van plastic afval naar Indonesië. 

Nina woont nier ver van Bangun, een dorp in Oost-Java dat een dumpsite is geworden voor plastic afval uit het buitenland. Het afval zit verstopt in de papieren balen die door Indonesische papierfabrieken worden geïmporteerd uit de Amerika, Groot-Brittannië, Canada, Nederland, Italië en andere ontwikkelde landen.

De dorpelingen sorteren het plastic en verkopen het aan recycle fabrieken. Plastic dat niet te recyclen is wordt verkocht aan de lokale tofu fabrieken. Zij gebruiken het als brandstof en verbranden het plastic in hun ovens. Hier kom giftige dioxine bij vrij, en de overgebleven as is giftig en vervuilt de omgeving. Onderzoek naar de kippeneieren in Bangun geeft aan dat het dioxinegehalte schrikbarend hoog is: meer dan 20 maal de toegestane hoeveelheid.

The recycle fabrieken wassen het plastic afval en lozen het afvalwater in de Brantas rivier. Deze rivier voorziet zes miljoen mensen van drinkwater. Nina vreest dat het afvalwater microplastics en andere vervuilende stoffen bevat. Microplastics zijn even groot als plankton en worden door vissen gegeten. Lokale gemeenschappen eten deze vis.

In haar brief schrijft Nina het volgende: “ik ben er zeker van dat Nederland betere faciliteiten heeft om plastic afval te recyclen dan Indonesië. Als U Uw afval naar Indonesië verscheept, zal het in de dorpen nabij de papierfabrieken worden gedumpt, of verbrand. Uw plastic vervuilt ons milieu, bedreigt onze gezondheid en brengt onze toekomst in gevaar.”