title-image
14-year old Nina from Indonesia asks Dutch minister to stop the export of plastic trash

Nederland, stop alsjeblieft met export plastic afval

Nederland, stop alsjeblieft met export plastic afval

“Stop alstublieft met het exporteren van uw plastic afval naar Indonesië en neem uw troep terug. Help me om in een schone, gezonde omgeving te wonen  en in wereld zonder plastic.”

Afgelopen maandag overhandigde de 14-jarige Aeshnina Azzahra Aqilan (Nina) een brief gericht aan Barbara Visser, demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat. Hierin vraagt ze de minister te stoppen met export van plastic afval naar Indonesië. 

Nina woont niet ver van Bangun, een dorp in Oost-Java dat een dumpsite is geworden voor plastic afval uit het buitenland. Het afval zit verstopt in papieren balen die door Indonesische papierfabrieken worden geïmporteerd uit de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Canada, Nederland, Italië en andere ontwikkelde landen.

De dorpelingen sorteren het plastic en verkopen het aan recycle fabrieken. Plastic dat niet recyclebaar is wordt verkocht aan lokale tahoe fabrieken. Zij gebruiken het als brandstof voor hun ovens. Bij de verbranding komen giftige stoffen vrij, en de as vervuilt de omgeving. Onderzoek naar de kippeneieren in Bangun geeft aan dat het dioxinegehalte schrikbarend hoog is: meer dan 20 maal de toegestane hoeveelheid.

De recycle fabrieken wassen het plastic en lozen het afvalwater in de Brantas rivier, bron van drinkwater voor miljoenen mensen. Nina vreest dat het afvalwater microplastics en andere vervuilende stoffen bevat, en dat deze terecht komen in vissen die door locals worden gegeten.

Nina schrijft er zeker van te zijn dat Nederland betere faciliteiten heeft om plastic afval te recyclen dan Indonesië. “Als U Uw afval naar Indonesië verscheept, zal het in de dorpen nabij de papierfabrieken worden gedumpt of verbrand. Uw plastic vervuilt ons milieu, bedreigt onze gezondheid en brengt onze toekomst in gevaar.”