Een schone Brantas rivier in Indonesië

YUYU-Project-header

Aksi Brantas - voor een schone en gezonde rivier

Nederlands-Indonesische samenwerking in de Brantas rivier

AksiBrantas is een initiatief van Makara, de Indonesische milieuorganisatie Ecoton, de TU Delft en het Nederlandse advies- en ingenieursbureau Tauw in samenwerking met drie lokale autoriteiten: het rivierenbestuur BBWS-Brantas, het staatswaterbedrijf Perum Jasa Tirta -1 en de provinciale dienst van Milieu en Bosbouw.

AksiBrantas is een uniek Nederlands-Indonesisch samenwerkingsverband: Indonesische milieuactivisten bundelen hun krachten met autoriteiten en mobiliseren buurtgroepen om te voorkomen dat huishoudelijk afval in de rivier belandt. Nederlandse en Indonesische experts onderzoeken de waterkwaliteit met de nieuwste technologieën. Nederlandse ingenieurs ondersteunen kleine en middelgrote bedrijven langs de rivier om verontreinigende stoffen in hun afvalwater te verminderen.

Makara is de liaison tussen de Indonesische milieuorganisatie en Nederlandse projectpartners, met name op het gebied van milieu, community empowerment en gendergelijkheid. Onze rol is om Ecoton te ondersteunen bij het ontwikkelen van de volgende producten:

• een participatiemodel voor geïntegreerd waterkwaliteitsbeheer in het stroomgebied van de Brantas

• community-based projects gericht op empowerment van vrouwen, verbetering van de waterkwaliteit, behoud van biodiversiteit en duurzaam bosbeheer

• communicatie en outreach naar internationale doelgroepen

AksiBrantas: hoe het begon

Sinds 2000 is de industriële vervuiling sterk verminderd dankzij de samenwerking tussen milieugroeperingen, de gouverneur en het ministerie van Milieu. Toch blijft het een uitdaging om het brede scala aan verontreinigende stoffen in de rivier te meten en te monitoren. Zo is plastic afval van huishoudens en bedrijven dat in de rivier uiteenvalt in microplastics een bron van grote zorg. Het is onduidelijk wat de vervuiling betekent voor de gezondheid en het levensonderhoud van lokale gemeenschappen die langs de rivier wonen. Gezamenlijke inspanningen van lokale overheden, gemeenschappen, industrie en onderzoekers zijn nodig om meer inzicht te krijgen in rivierverontreiniging en in om actie te komen.

AksiBrantas werkt aan het verbeteren en ondersteunen van:

• de beschikbaarheid van gegevens over de waterkwaliteit – via geharmoniseerde en verbeterde monitoringsystemen

• participatie van gemeenschappen – via inspirerende initiatieven van vrouwengroepen, coöperaties en andere gemeenschapsgroepen, en het versterken van instituties

• schone technologieën voor kleine ondernemingen aan de rivier (MKB)

Samen bouwen we aan een sterk programma om het toekomstige leven in en langs de Brantas-rivier te beschermen.

Meer weten over de activiteiten? Bezoek de aksibrantas project website!

#aksibrantas #XOXOBrantas