Een schone Brantas rivier in Indonesië

YUYU-Project-header

Aksi Brantas - voor een schone en gezonde rivier

Nederland en Indonesië werken samen in het stroomgebied van de Brantas rivier

De Technische Universiteit Delft, Makara, ingenieursbureau Tauw en de Indonesische milieu organisaties ECOTON initieerden het Aksi Brantas project, in samenwerking met drie lokale overheden op Oost Java.  Het project verricht op onderzoek gebaseerde actie om de Brantas rivier  schoner te maken zodat de natuur kan floreren en mensen veilig kunnen wonen, werken en recreëren. De Rijksdienst Voor Ondernemen verleende een subsidie van drie miljoen euro om de waterkwaliteit in de rivier te verbeteren en de levensstandaard van lokale gemeenschappen te verhogen.

ECOTON bestrijdt sinds 2000 de vervuiling van de Brantas-rivier in Oost-Java. In samenwerking met de gouverneur en het ministerie van Milieu is de industriële vervuiling sterk verminderd. Het is een uitdaging om de vervuiling die dagelijks in de rivier terecht komt te meten en te monitoren. Plastic afval, afkomstig van huishoudens en bedrijven, is een groeiend probleem.  Het is onduidelijk wat de vervuiling betekent voor de gezondheid en het inkomen van de lokale gemeenschappen langs de rivier.

Gezamenlijke inspanningen van de overheid, gemeenschappen, de industrie, jongeren en onderzoekers zijn nodig om het tij te keren. “Aksi Brantas” is een samenwerking van changemakers die werken aan het versterken van het bestuur op gebied van waterkwaliteit, het inspireren van gemeenschapsacties voor gezonde rivieren, het toepassen van innovatieve technologieën en het verbeteren van de beschikbaarheid van gegevens over de waterkwaliteit voor planning- en beleidsdoelen.

Bezoek onze aksibrantas website voor informatie over onze activiteiten.

 

#aksibrantas #XOXOBrantas