Een schone Brantas rivier in Indonesië

YUYU-Project-header

Een schone Brantas rivier in Indonesië

Nederland en Indonesië werken samen voor een schone Brantas rivier in Indonesië

De Nederlandse Technische Universiteit Delft, Makara, ECOTON en Tauw initieerden een zesjarig programma om de Brantas rivier in Indonesië schoner en veiliger te maken. De Rijksdienst Voor Ondernemen verleende een subsidie van drie miljoen euro om in samenwerking met drie lokale overheden de waterkwaliteit in de rivier te verbeteren en de levensstandaard van lokale gemeenschappen te verhogen.

De Indonesische milieuorganisatie ECOTON strijdt sinds 2000 tegen de vervuiling van de Brantas rivier in Oost Java. In samenwerking met de gouverneur en het ministerie van Milieu is de industriële vervuiling sterk verminderd. In hoeverre dit in de buurt komt van een schone, veilige rivier is niet duidelijk. De meetinstrumenten van de overheid voldoen niet om alle verontreinigende stoffen die in de rivier worden geloosd te meten. Het is ook niet duidelijk wat de vervuiling betekent voor de gezondheid en het inkomen van lokale gemeenschappen die langs de rivier wonen.

Meer informatie? Ga naar https://www.tudelft.nl/en/2020/citg/fostering-inclusive-growth-health-and-equity-by-mainstreaming-water-quality-in-the-brantas-river-basin-indonesia/