title-image

AksiBrantas: Vrouwen in actie voor de Brantas Rivier

AksiBrantas: Vrouwen in actie voor de Brantas Rivier

Vrouwen komen in actie voor een schone rivier

Vrouwen langs de rivier de Brantas willen een schone en gezonde rivier. Ze monitoren de vervuiling, bestrijden het afval in de rivier met zero waste-initiatieven en ontwikkelen groene initiatieven om de rivieroevers te beschermen. In het project AksiBrantas werken we aan empowerment van deze vrouwen en hun groene initiatieven, zodat ze meer zeggenschap krijgen over het beheer van de rivier.

Inspraak voor vrouwen in dorpsraden

In het AksiBrantas project werken we aan empowerment van deze groepen, zodat ze meer inspraak krijgen over de manier waarop de rivier wordt beheerd. Het empowerment programma is gericht op erkenning van vrouwen door het dorpsmanagement, en gelijkwaardige deelname aan en inspraak in bijeenkomsten waar beleid over water kwaliteit, afvalbeheer en biodiversiteit wordt besproken op dorpsniveau en hogere bestuursniveaus (TKPSDA). Het omvat training in spreken in het openbaar en onderhandelen over hun belangen, en het opschalen van groene initiatieven die bijdragen aan behoud van biodiversiteit en bescherming van de waterkwaliteit.

Richting een gemeenschappelijke benadering voor gender-sensitieve participatie

Om inspraak voor vrouwen in genoemde beleidsprocessen te bevorderen is een bundeling van krachten nodig, en een gezamenlijke benadering om de manier waarop de Brantas wordt beheerd inclusiever en gender-gevoeliger te maken. Deze benadering wordt ontwikkeld met voorlopers uit de  AksiPerempuanBrantas beweging: een beweging van vrouwengroepen die de rivier beschermen met waste banks, afvalbakken voor luiers, het monitoren van de waterkwaliteit en groene initiatieven. De voorlopers zijn ervaren in het deelnemen aan dorpsbijeenkomsten en hebben inspirerende activiteiten op het gebied van waterkwaliteitsbescherming en biodiversiteit.

Opschalen van groene initiatieven langs de rivier

Een bron van inspiratie is Wadulink (Women who Care for the Environment): een groep vrouwen uit Sumengko die zich hebben verenigd omdat ze de rivieroevers willen gebruiken als publieke groene ruimtes. Ze beheren hier botanische tuinen om te voorkomen dat het dumpsites worden. De tuinen helpen hen voorzien in hun voedselbehoefte en zorgen voor meer biodiversiteit. Sommige vrouwen gebruiken de oogst voor het maken van kruidendranken en gezonde snacks voor de lokale verkoop, zoals kroepoek van de moringa plant (kelor).

Volg @koalisiperempuanbrantas op instagram en blijf op de hoogte van deze inspirerende vrouwen langs de oevers van de Brantas rivier.

#aksibrantas

#koalisiperempuanbrantas

#zerowastecities

#genderandwater

#communityempowerment

#waterkwaliteit

#waterquality