Indonesische bewoners beschermen waterbron

Indonesische bewoners beschermen hun bron van drinkwater

Indonesische en internationale milieuorganisaties slaan handen ineen

Een inspirerende video over Indonesische en internationale milieuorganisaties die gezamenlijk de toenemende vervuiling van de Brantas rivier op Oost Java te lijf gaan met een gevarieerd pakket aan acties. De rivier is de bron voor drinkwatervoorziening voor meer dan 15 miljoen mensen op oost Java. Ze onderzoeken met citizens science hoe de vervuiling het leven in de rivier beïnvloedt, herintroduceren inheemse vissoorten, geven milieueducatie aan studenten en organiseren campagnes om er bij de overheid op aan te dringen om strenger op te treden tegen de vervuilers.